Календар свят. Мова, граматика, спілкування

  Ukrainas konfliktā cietušo atbalsta fonds

Reģistrācijas Nr. 40008228886
Konts: LV28PARX0016357080001
maksājuma mērķis "Ukrainas karavīru ārstēšana"

 

 

 

Нас підтримують

"LU Akadēmiskā bibliotēka" (LU AB)  http://www.acadlib.lv

Громадська організація  КРАМНИЦЯ А  http://kramnyca.info

"INTER Holding   Group"

 SIA" NIKSANS"

 "Eiropas un Ukrainas Tirdzniecības un rūpniecības asociācija"

   "Eiropas-Ukrainas fonds"